Debriefing/ kamratstöd för räddningspersonal.

 

Räddningspersonal löper stor risk att utsättas för psykisk stress och smärtsamma upplevelser. Under själva insatsarbetet är man helt koncentrerad på arbetsuppgifterna, och de känslomässiga upplevelserna kommer oftast först när insatsen är avslutad.

 

Kamratstöd innebär att en arbetsgrupp som utsatts för kraftig psykisk belastning i samband med en insats efteråt sätter sig ner och genomför ett strukturerat samtal om vad man varit med om liksom tankar och känslor som dyker upp efteråt. Att själv få sätta ord på sina upplevelser är ett sätt att gemensamt försöka bryta igenom eventuella försvarsmekanismer för att på sikt motverka psykisk ohälsa hos den egna personalen.

 

Det första kamratstödssamtalet bör kunna genomföras med hjälp av samtalsledare från den egna räddningstjänsten. Denna kurs syftar till att utbilda samtalsledare för kamratstöd och kursen bygger mycket på autentiska situationer och rollspel.

        

Tid: 

 

Plats:

 

Mat o. logi:

 

Antal deltagare: Max 12 st. (minimum 6 st.)

 

Kursledare: Curt L. Malmsten, docent, leg. läkare, brandmästare. Mer än 20 års erfarenhet av att bedriva utbildning om kamratstöd/ debriefing och författare till boken ”Psyliska reaktioner vid olyckor och hotsituationer”, Nordiska Räddningsförlaget, 1992 (Kursmaterial)

 

Pris:

 

I kostnad ingår: Utbildning (inkl. kursmaterial) logi i enkel förläggning på Gälegården, frukost, lunch, middag, kvällssmörgås.

Transport till och från Torpshammar station vid kursens start och slut.

 

Information:

Kursinnehåll samt praktiskt genomförande

(Curt L. Malmsten, 070-620 24 45)

Mat, logi och praktiskta arrangemang (Ulf Eriksson, 0691-201 40, 070-356 16 99, eller via e-mail, ulf.eriksson@medest.se)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medest Scandinavia AB