Vi kan erbjuda följande utbildning:

 

L-ABC sjukvård

Inom L-ABC sjukvård där du får lära dig ett initialt omhändertagande av en skadad person. Med lätt handhavande skapa en säker arbetsplats, fria luftvägar, stoppa blödningar samt omhändertagande av chokad person.  "Denna utbildning ger dig en trygg och säker kunskap för om det värsta skulle hända dig på jobbet eller i hemmet."

 

HLR

Hjärt lungräddning enligt svenska cardiologföreningens riktlinjer. "Om det västa skulle hända att någon i din närhet skulle få ett hjärtstopp eller lufthinder få du här möjligheten att under lugnt pedagogiska förhållanden öva på övningsdocka."

 

D-HLR

Hjärt lungräddning med hjärtstartare. För att öka chansen att få igång ett hjärtstopp finns idag en defibrillator. Denna defibrillator är det fritt att köpa in och sätta upp för allas säkerhet. Vi kan erbjuda utbildning samt försäljning inom detta område.

 

Brand utbildning

Enkel grundutbildning, teori och praktiskt övande hur du ska agera om det plötsligt skulle hända. Brand i kläder samt handbrandsläckare. Efter kursen kommer du att ha teoretiska kunskaper om hur brand uppstår. Du har övat i simulerade situationer hur det är att släcka en brand. Du vet hur du tar dig ut ur ett rökfyllt utrymme. Du behärskar flera olika typer av brandsläckningsmaterial. Det ger dig en större trygghet att agera på ett riktigt sätt vid brand eller brandtillbud.

 

Vi skräddarsyr den typ av utbildning för dig

som leder till att du ligger steget före olyckan.

Kontakta oss för en offert.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen & Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första Hjälpen LABC och Krisstöd, dvs insatser och beredskap vid olycksfall & akut sjukdom samt psykiskt förstahjälpen och socialt omhändertagande för att förhindra personlig kris vid en allvarlig händelse.

 

 

 

 

 

 

Medest Scandinavia AB