Livräddning i strömt vatten.

 

Livräddning i strömt vatten kräver speciell teknik och utrustning för att kunna utföras på ett säkert sätt för egen personal.

 

Risken är att omgivningsfaktorer stressar fram beslut som kan ge allvarliga konsekvenser.

 

Strömt vatten innebär också risk för snabb nedkylning med de medicinska komplikationer detta innebär. Kursen innehåller därför även ett avsnitt om hypotermi och omhändertagande av hypoterm person.

 

Tid: 

 

Plats: 

 

Mat o. logi:  

 

Antal deltagare: Max 12 st. (minimum 6 st.)

 

Kursledare:Arne Backlund har 14 års erfarenhet som forsränningsguide, 3 års erfarenhet som strandvakt/ livräddare i Australien och har varit instruktör i världens största utbildningsföretag för forsräddning (Amerikanska Rescue 3). Han har bedrivit utbildning för ett antal räddningstjänster och driver nu företaget Svensk Forsränning, Vindeln.

 

Curt Malmsten, docent, leg. läkare, brandmästere med 12 års erfarenhet av utryckningstjänst från Stor-Stockholms Brandförsvar (Solna-Sundbyberg). Han har genomfört en mängd utbildningar om hypotermi/ kylskador på uppdrag av Socialstyrelsen, Räddningsverket, enskilda landsting och räddningstjänster.

 

Pris: 

 

I kostnaden ingår: Utbildning (inkl. kursmaterial) logi i enkel förläggning på Gälegården, frukost, lunch, (levereras till utbildningsplatsen) middag, kvällssmörgås.

Dräkter och västar samt all utrustning för övningarnas genomförande.

Transporter under kursveckan.

 

Information:

Kursinnehåll samt praktiskt genomförande (Arne Backlund; 073-08 353 08 eller via e-mail, info@unicornrafting.biz)

 

Mat, logi och praktiska arrangemang (Ulf Eriksson,

0691-201 40, 070-356 16 99, eller via e-mail, ulf.eriksson@medest.se)

 

Anmälan:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medest Scandinavia AB